Informatikai Oktatási Konferencia 2015 – tanácskozás az informatikai szak- és felsőoktatási képzésről

Az informatikai technikus- és mérnökképzés fejlesztése stratégiai fontosságú, hiszen a tízezerre becsült betöltetlen IT álláshely súlyos tízmilliárdokban mérhető kiesést jelent a magyar gazdaságnak. A szakképzési intézményeket hamarosan szakképzési centrumokba vonják össze. Többek között a fenti témákkal foglalkozott a HTTP Alapítvány és a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar szervezésében, február 21-én megtartott Informatikai Oktatási Konferencia 2015 rendezvény. Sok más aktuális kérdés mellett az előadásokon szóba került még az is, hogy az olyan trendek, mint az Internet of Things (Dolgok internete) vagy a digitális városok milyen kihívásokat jelentenek a képzőintézmények számára. A rendezvényen közel kétszáz, a szakképzésben és a felsőoktatásban dolgozó szakember mellett a kormányzati szakmai szervezetek és az iparág vezető cégei is képviseltették magukat. A rendezvény fő támogatói a T-Systems, az IT Services Hungary, a Cisco Magyarország, a Microsoft Magyarország, a Profession.hu és az RRC Hungary voltak. A konferencia keretein belül került sor a Cisco Hálózati Akadémia hazai közösségének szakmai napjára is.

Jövőre hangolt digitális városok

A konferencia három bevezető előadása a dolgok internetének hamarosan beköszöntő korszakát vázolta fel különböző megközelítésekben. Pongrácz Ferenc, az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke a jövő informatikusaira váró feladatokat tekintette át. Kiemelte, hogy egy informatikus évi 15 millió forintnyi hozzáadott értéket termel, ami 4-5-ször magasabb a nem tudásalapú iparágakhoz képest. A tízezer hiányzó állás betöltetésével akár évi 150 milliárd forinttal is nőhetne a GDP. Karol Kniewald, a Cisco Hálózati Akadémia európai regionális vezetője előadásában átfogó képet mutatott be arról, hogy az IoE (Internet of Everything – „minden a hálón”) világa egyáltalán nem tudományos fantasztikum, az élet egyre több területén lehet már most is működő megoldásokat találni. Ezek közé tartoznak a digitális városok, melyek sorába Magyarországon elsőként Szolnok lépett, a közeljövőben pedig Nyíregyházán indul széles körű fejlesztés a Magyar Telekom támogatásával. A T-Systems műszaki megoldásait is alkalmazó projektekről Bánhegyi Zsófia, a cég marketing és kommunikációs igazgatójának előadásából tudhattak meg részleteket a jelenlevők.

Szakképzési centrumokba szervezi az intézményeket a Nemzetgazdasági Minisztérium

A délutáni szekcióprogramból legtöbben valószínűleg Katona Miklós, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjének előadását várták. A prezentációból kiderült, hogy ez az év elsősorban az intézményrendszer átalakulásának jegyében zajlik. A tisztán szakképzési profilú intézmények fenntartását és szakmai felügyeletét teljes körűen átveszi a minisztérium háttérintézménye, a most létrejött Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, míg a vegyes profilú iskolák esetén a szakképzési feladat-ellátás átvétele történik meg. Új szakképzési centrumokat hoznak létre, melyekbe a mostani iskolák tagintézményként kerülnek be. Fontos szempont, hogy a képzőintézmények az eddiginél több önállóságot kapjanak, ami remélhetőleg motiváltabbá teszi őket. Kiemelt szerepet kap a jövőben a pályaorientáció is.

Több mint kilencezer magyar hallgató a Cisco Hálózati Akadémián

A rendezvény záró részében a hazai Cisco Akadémiák képviselői számára szervezett workshopra került sor. A Cisco társadalmi felelősségvállalás programjának keretében működő hálózati akadémia program (Cisco Networking Academy) világviszonylatban is kiemelkedő fejlődésen ment keresztül az elmúlt években Magyarországon. A tavalyi 28%-os hallgatói létszámnövekedés többek között annak köszönhető, hogy egyre több informatikai közép- és felsőfokú intézmény építi be nappali rendszerű szakmai képzésébe a legkorszerűbb informatikai és hálózati ismereteket adó e-learning kurzusokat. A 2013-ban bevezetett új OKJ ehhez megfelelő környezet biztosít a középiskolák számára, és az akadémiai rendszer által nyújtott előnyökkel az intézmények jelentős része élni szeretne. Ezt bizonyítja, hogy a HTTP Alapítvány és a Pannon Egyetem oktatóképző központjaiban 200-nál is több tanárt készítettek fel ezeknek a tananyagoknak az oktatására az elmúlt évben.

A rendezvény honlapja: http://www.netacad.hu/iok2015

A HTTP Alapítványról

A HTTP Alapítvány (Hálózati Tudás Terjesztéséért Programiroda Alapítvány) non-profit közhasznú alapítvány. Fő célja az informatikai iparág szakember utánpótlásának biztosítása, valamint informatikai hálózati képzések megvalósítása. Együttműködik a Cisco Hálózati Akadémia Programban és a Microsoft IT Akadémia Programban résztvevő oktatási intézményekkel, és kapcsolatban áll a programot támogató más, hasonló profilú hazai és nemzetközi cégekkel, illetve civil szervezetekkel. Az Alapítvány nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű felnőttek munkaerőpiaci elhelyezkedésének elősegítésére.

További információk:
Sisák Zoltán
HTTP Alapítvány (1123 Budapest, Csörsz u. 45.)
www.http-alapitvany.hu
zoltan.sisak@http-alapitvany.hu +36 30 2934494