Feladatírókat keresünk az Országos Kompetenciamérés természettudományos tárgyaihoz

 

A HTTP Alapítvány az Oktatási Hivatal megbízásából a természettudományi Országos Kompetenciamérés feladatfejlesztő munkához keres feladatírókat, 2014. április közepe és július közepe közötti időszakra. A feladatírás más munka mellett, illetve otthonról is végezhető.

Feladatíró az lehet, aki:

 • Felsőfokú végzettséggel rendelkezik valamely természettudományon alapuló szakterületen
  VAGY
  érvényes hallgatói jogviszonya van valamely természettudományon alapuló szakterületen
  (például biológia szakos tanár, elméleti fizikus, geológus, természettudományos profilú mérnök, orvos, természetvédelmi mérnök vagy ilyen szakos hallgató).
   
 • Részt vesz az alábbi időpontokra meghirdetett feladatírói tájékoztatók valamelyikén:
  • 2014. április 3. csütörtök 15:00-17:00
  • 2014. április 5. szombat 10:00-12:00
  • 2014. április 8. kedd 15:00-17:00

A képzés helyszíne: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/a földszint (Oktatási Hivatal Projektigazgatósága)

(A tájékoztatón a személyes részvétel ajánlott, de lehetőséget biztosítunk arra is, hogy távolról, webes közvetítés segítségével kapcsolódjon be.) 

Országos Kompetenciamérés a természettudományos területen

Az Országos Kompetenciamérés az egyetlen teljes körű mérés a magyar közoktatásban, amely éves rendszerességgel zajlik. A mérés eddig csak matematika és szövegértés területeken zajlott, de már folyik a természettudományos mérés bevezetésének előkészítése. Április közepén indul el a természettudományos feladatok fejlesztése, amely az alábbi négy területet érinti:

 • biológia
 • fizika
 • kémia
 • természetföldrajz.

Április 15 és július 15 közötti három hónapban összesen 1000 kérdés, azaz kb. 250 feladat megírását tervezzük.

Az elkészítendő feladatok formai és tartalmi leírása

A feladatok jellemző szerkezete a szabadon hozzáférhető 2006-os PISA felmérés természettudományos feladatait tartalmazó dokumentumban tekinthető meg.
>> A PISA 2006-os feladatok letöltése

A feladatok az alábbi elemekből állnak:

 • egy kontextust teremtő háttérszöveg;
 • a háttérszöveghez kapcsolódó grafikonokból, táblázatokból (nem kötelező elem);
 • 3-5 olyan kérdés, amelyek az adott tudással kapcsolatos különböző gondolkodási képességeket mérik

Mivel a kompetenciamérések nem a tantervi követelmények mérőeszközei, hanem elsősorban a diákok gondolkodási képességeit mérik, a feladatok elkészítése, a megfelelő feladat-kontextusok megkeresése vagy megírása, a kérdések kidolgozása kreativitást igényelnek, és az iskolában használt feladatokhoz képest elkészítésük is hosszabb ideig tart.
A természettudományos kompetenciamérés - a matematikához és a szövegértéshez hasonlóan - a 6., a 8. és a 10. évfolyam számára készül, figyelembe véve, de nem számon kérve a vonatkozó kerettantervek követelményeit.

A munka koordinációja és díjazása

A feladatírási folyamat során ezért nem csak tantárgyak, hanem évfolyamok szerint is felosztjuk a munkát a feladatírók között.
Előre láthatóan 12 feladatíróval fogjuk megkezdeni a munkát. Három-három biológia, fizika, kémia és természetföldrajz feladatíróval, kik közül egy a 6., egy a 8., egy pedig a 10. évfolyam számára fejleszt feladatokat. Ez összességében mintegy 21 feladat, azaz kb. 80-85 kérdés megírását jelenti három hónap leforgása alatt.
A feladatírás szakmai részét az Oktatási Hivatal munkatársai fogják koordinálni. Már a munka megkezdésekor minden feladatíró megkapja annak a 21 természettudományos témának a listáját, amelyből tőle feladatokat várunk. Első lépésben mindenkitől azt kérjük, hogy keresse meg a megfelelő feladathelyzetet az adott téma színvonalas méréséhez. Miután az egyes feladathelyzeteket/kontextusokat elfogadjuk, megkezdődhet a feladatok részletes kidolgozása.
A díjazás a feladatokban megfogalmazott kérdések száma alapján történik, összege bruttó 3000 Ft / kérdés. Ennek megfelelően egy feladat után kifizetendő összeg 9000 és 15.000 Ft között alakul.

Előzetes feladatírói tájékoztató

Annak érdekében, hogy el tudjuk mondani, milyen egy jó természettudományos feladat, hogyan és honnan válasszunk feladathelyzetet, milyen feladatformákat használjunk, és mire figyeljünk a kérdések és a háttérszövegek megfogalmazásakor, mindezek érdekében szükséges, hogy részt vegyen egy kb. két órás képzésen, amelyet az Oktatási Hivatal egyik munkatársa tart. A képzés után azt várjuk és kérjük Öntől, hogy készítsen számunkra megadott szempontok szerint egy pályázati munkát. E pályázati munkák alapján tudjuk majd kiválasztani azt a 12 embert, akivel dolgozni szeretnénk.

További információk:

Reményi Zoltán kuratóriumi elnökhelyettes
HTTP Alapítvány
info@http-alapitvany.hu
(1) 225-4600 vagy (20) 3600035